درباره ما

فعالیت های خیریه آرامش زندگی

 1- کمک و حمایت از خانواده ها و افراد محروم و بی سرپرست و ایتام تحت پوشش بهزیستی
 2- فعالیت در تامین بودجه جهت پرداخت کمک هزینه تحصیلی به خانواده های نیازمند
 3- تامین نیازهای دانش آموزان یتیم و بی سرپرست با جمع آوری کمک های مردم برای کمک به مدرسه های روستایی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی
 4- حمایت مالی و معنوی از دانش آموزان مستعد و نیازمند ایرانی، مبارزه اصولی با فقر و ناتوانی را با گسترش دانایی و دانش اندوزی
 5- رفع محرومیت و کمک به اقشار نیازمند به ویژه کودکان نیازمند ، کمک و حمایت با انگیزه والای انسان دوستی و همنوع در سطح کشور
 6- کمک هزینه مربوط به پروژه ها ، طرح ها و پایان نامه ها دانشجویی در سطح کشوری و بین المللی
 7- کمک هزینه های شرکت در سمینارهای بین المللی

اهداف خیریه آرامش زندگی

 1- کمک و حمایت از خانواده ها و افراد محروم و بی سرپرست و ایتام تحت پوشش بهزیستی
 2- فعالیت در تامین بودجه جهت پرداخت کمک هزینه تحصیلی به خانواده های نیازمند
 3- تامین نیازهای دانش آموزان یتیم و بی سرپرست با جمع آوری کمک های مردم برای کمک به مدرسه های روستایی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی
 4- حمایت مالی و معنوی از دانش آموزان مستعد و نیازمند ایرانی، مبارزه اصولی با فقر و ناتوانی را با گسترش دانایی و دانش اندوزی
 5- رفع محرومیت و کمک به اقشار نیازمند به ویژه کودکان نیازمند ، کمک و حمایت با انگیزه والای انسان دوستی و همنوع در سطح کشور
 6- کمک هزینه مربوط به پروژه ها ، طرح ها و پایان نامه ها دانشجویی در سطح کشوری و بین المللی
 7- کمک هزینه های شرکت در سمینارهای بین المللی

روش های اجرایی اهداف خیریه آرامش زندگی

 1- طراحی و برگزاری انواع مسابقات ، مراسم و جشنواره های موقت یا مستمر با موضوعات فرهنگی ، ورزشی ، مذهبی ، هنری و مهارتی
 2- ارائه آموزش های تحصیلی ، مهارت زندگی ، ورزشی ، و مشاوره به خانواده ای تحت پوشش در زمینه های ( حقوقی – روانشناسی – پزشکی – فلسفی – مذهبی و تحصیلی )
 3- واسطه تامین و تخصیص کمک های مستقیم غیر مالی ( خوراک – پوشاک – مسکن – کار – خدمات و … ) و مالی خیرین ( در دین – درمان – کمک هزینه ازدواج – قرض الحسنه و … ) به خانواده های تحت پوشش
 4- ارائه آموزش های شعلی و خود اشتغالی و تامین سرمایه و امکانات مورد نیاز مددجویان
 5- سرمایه گذاری در امور تولید صنعتی ، کشاورزی ، دامداری ، ساختمانی ، بازرگانی ، خدمات عام المنفعه ، تکنولوژی اطلاعات ، عملیات پولی و اعتباری و یا هرگونه سرمایه گذاری مجاز دیگر به منظور طراحی ، ساخت ، راه اندازی و بهره برداری از واحدهای اقتصادی جدید و یا بهره وری مطلوب تر از واحدهای موجود برای خود اتکایی موسسه جهت ارائه خدمان نظامند ، قابل برنامه ریزی و مستمر به افراد و خانواده های تحت پوشش
 6- بکارگیری نیروهای متعهد و متخصص برای برنامه ریزی و اجرایی کردن اهداف
 7- شناسایی خانواده ها و افراد بی بضاعت و نیازمند و برقراری ارتباط با آن ها به منظور خدمت رسانی
 8- شناسایی و هماهنگی خیرین برای سرمایه گذاری در موارد مطرح شده از سوی هیات مدیره

    اشتراک گذاری