اهداء کتاب

همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی مدیر خیریه آرامش زندگی با حضور در مدرسه هفده شهریور قائدی ضمن گرامی داشت این هفته تعدادی کتاب به کتابخانه آموزشگاه اهداء کرد .

عملکرد خیریه در حوزه کمک به دانش آموزان نیازمند مورد تمجدید و تقدیر مدیریت و کارکنان آموزشگاه قرار گرفت.

اسدی اعلام کرد در صورتی که دانش آموز نیازمند فاقد حامی در مدرسه باشد از وی بصورت کامل حمایت خواهد کرد .

خیریه آرامش زندگی حامی دانش آموزان نیازمند می باشد که بیش از هزار نفر از آن خدمات دریافت می کنند .

 

 

    اشتراک گذاری

نظرات