آزادی زندانیان نیازمند

با همت خیریه آرامش زندگی  دو زندانی نیازمند آزاد شدند با پیگیری انجام شده از سوی اسدی مدیر خیریه آرامش زندگی با پرداخت بدهی دو زندانی آنها به آغوش خانواده برگشتند. این دو نفر به علت جریمه غیر عمد به مدت بیش از دو سال در زندان بودنند . این کار خیر با مشارکت خیرین گرامی صورت گرفت . با این حرکت فرزندان این عزیزان از گرمای وجود پدر در کنار خود احساس آرامش خواهند کرد . هر چند ماموریت مستقیم خیریه آرامش زندگی در این راستا نیست ، اما کمک به شاد کردن دل مردم سرلوحه اصلی کار مجموعه می باشد که علاوه بر وظیفه ذاتی خود به آن اهتمام دارد .  اسدی مدیر خیریه آرامش زندگی از همه کسانی که در این امر مشارکت داشتند تقدیر و تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد با مشارکت همگانی بتوانیم گامی در جهت کاهش آلام جامعه برداریم.  پیگیری جهت اشتغال این دو زندانی در برنامه کاری ما می باشد که یا بصورت خود اشتغالی ، جذب در شرکت های منطقه نسبت به درآمد پایدار جهت آنها اقدام خواهد شد .

    اشتراک گذاری

نظرات