اهداء اقلام بهداشتی به خیریه

اهداء اقلام بهداشتی به خیریه

یکی از حامیان خیریه آرامش زندگی تعداد  ۱۰کارتن دستکش یکبار مصرف ، ۵کارتن ژل ضد عفونی، و ۸کارتن پد الکل به خیریه اهداء کرد . اسدی مدیر خیریه آرامش زندگی  از همه کسانی که تامین هزینه های خیریه همکاری می کنند تقدیر و تشکر کرد . خیریه آرامش زندگی آماده دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی همه همشهریان را دارد.

    اشتراک گذاری

نظرات