اهداء 15 نخل خرما

یکی از باغداران جمی ثمر 15نخل جهت کمک به تحصیل دانش آموزان نیازمند در اختیار خیریه قرار داد.

با همت اعضای خیریه خرمای نخل ها برداشت و بسته بندی شد.

خیریه آرامش زندگی آماده دریافت کمک های شما خیرین محترم و انتقال آن به دست نیازمندان واقعی را دارد .

در حال حاضر شرکت نحلستان جم تنها حامی رسمی این خیریه در جهت تامین هزینه های تحصیلی داشن آموزان می باشد.

    اشتراک گذاری

نظرات