ایستگاه صلواتی

برگزاری ایستگاه صلواتی در ایام محرم
خیریه آرامش زندگی در دهه اول محرم هر روز با حضور دانش آموزان تحت پوشش و خیرین ایستگاه صلواتی برگزار می کند .


در کتار این حرکت ایستگاه معرفت شناسی به منظور آشنایی کودکان و نوجوانان با اهداف نهضت عاشور و تبین دستاوردهای آن توسط کارشناسان انجام می شود .
خیریه آرامش زندگی با هدف حمایت از دانش آموزان نیازمند در سطح شهرستان جم و روستاهای محروم اطراف فعالیت می کند .

    اشتراک گذاری

نظرات