بازدید مدیر خیریه از کانون پرورش فکری کودکان جم

اسدی مدیر خیریه آرامش زندگی به منظور بهرمندی بیشتر دانش آموزان تحت پوشش خیریه از ظرفیت های کانون در حوزه فرهنگی و هنری از این سازمان بازدید کرد.
در این بازدید عطایی مسول کانون گزارشی از فعالیت های این مجموعه به اطلاع رساند و اعلام کرد آمادگی لازم جهت پذیرش دانش آموزان را داریم.
اسدی با تجلیل از عملکرد خیریه خاطرنشان کرد با برنامه ریزی لازم زمینه حضور دانش آموزان در کلاس های فرهنگی و هنری کانون را فراهم خواهیم ساخت تا دانش آموزان بتوانند از این مرکز فرهنگی بیشتر بهرمند شوند .

    اشتراک گذاری

نظرات