بازید دانش آموزان خیریه از اداره بهزیستی

به همت خیریه آرامش زندگی و اداره بهزیستی شهرستان جم ، دانش آموزان با حضور در این اداره از نزدیک با شرح وظایف بهزیستی و حوزه فعالیت این دستگاه خدماتی آشنا شدند .
حمیدی صفت در این گردهمایی به خدماتی از سوی اداره بهزیستی به جامعه هدف ارائه می شود را تشریح کرد .
دانش آموزان با حضور در واحد های مختلف این اداره با شرح وظایف هر کدام از کارکنان آشنا شدند.
در پایان این بازید از دانش آموزان تجلیل شد .
اسدی مدیر خیریه آرامش زندگی در این بازدید یک روزه با اشاره به جامعه تحت پوشش گفت؛ سطح خدمات خیریه کل شهرستان جم را پوشش می دهد که نیازمند مشارکت همگانی در این امر هستیم .

    اشتراک گذاری

نظرات