با حمایت خیریه عروس و داماد راهی خانه بخت شدند

با همت خیریه  عروس خانم ها راهی خانه بخت شدند  خیریه آرامش زندگی در کنار خدمات آموزشی، نگاهی به سایر مشکلات جامعه تحت پوشش خود نیز دارد .  در همین راستا  ده زوج جوانان با حمایت مادی و معنوی خیریه زندگی مشترک خود را آغاز کردند . از همه کسانی که تمکن مالی دارند درخواست می گردد در این  زمینه با خیریه آرامش زندگی مشارکت داشته تا بتوانیم زمینه ازدواج آسان سایر زوج ها فراهم کنیم .

    اشتراک گذاری

نظرات