بینایی سنجی کودکان نیازمند

🔺بینایی سنجی دانش آموزان تحت پوشش *باحمایت شرکت نخلستان جم*

♦️به منظور سنجش بینایی دانش آموزان نیازمند با همت خیریه آرامش زندگی همه متقاضیان در تست بینایی شرکت کردند .
♦️افرادی که بنا به هر مشکلی نیازمند درمان تکمیلی بودنند به مراکز درمانی معتبر جهت دریافت عینک و سایر خدمات چشم پزشکی معرفی می شوند .
♦️علاوه بر خدمات چشم ، این دانش آموزان سایر موارد درمانی نیز از خیریه بصورت رایگان دریافت می کنند .
♦️خیریه آرامش زندگی بصورت تخصصی در حوزه کمک به دانش آموزان محروم در سطح شهرستان جم فعالیت می کند .
♦️تعداد ۱۵نفر از دانش آموزان جهت خدمات تکمیلی به مراکز درمانی معرفی شدند .

 

    اشتراک گذاری

نظرات