تجلیل فرماندار جم از عملکرد خیریه آرامش زندگی

تجلیل فرماندار جم از عملکرد خیریه آرامش زندگی
همزمان با اولین سالگرد انتصاب محمد احمد پور به عنوان فرماندار جم وی در یک نشست خبری ضمن دفاع از عملکرد خویش از عملکرد خیریه آرامش زندگی در حوزه کمک به افراد نیازمند تقدیر و این کار را حرکتی بزرگ در راستای رفع محرومیت در سطح شهرستان دانست .
خیریه آرامش زندگی به عنوان تنها خیریه ای است که بصورت تخصصی در زمینه کمک به دانش آموزان بی بضاعت فعالیت می کند

    اشتراک گذاری

نظرات