توزیع بسته های معیشتی

تعداد 7بسته معیشتی بین خانواده های تحت پوشش خیریه آرامش زندگی توزیع شد.

این بسته ها به خانواده های که تحت هیچ گونه نهاد حمایتی نیستند تعلق گرفت.

ارزش هر کدام از سبد ها غذایی بالغ بر 7میلیون ریال می باشد که شامل برنج، روغن، رب گرجه، انواع حبوبات می باشد .

اسدی مدیر خیریه آرامش زندگی در حاشیه توزیع این بسته ها گفت، در کنار مسایل آموزشی و پرورشی دانش آموزان تحت پوشش خیریه از سایر مسایل آنها نیز غافل نیستیم و به تغدیه و پوشاک این عزیزان نیز توجه کافی داریم .

وی از طرح توزیع تغدیه دانش آموزی خبر داد و گفت در نظر داریم تا با کمک خیرین عزیز هیچ دانش آموزشی با کیف خالی از تغدیه روانه مدرسه نشود.

خیریه آرامش زندگی به بیش از 1000دانش آموز خدمات آموزشی ارایه می دهد .

سرکت نخلستان جم حامی خیریه آرامش زندگی می باشد .

این بسته ها به همت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان جم توزیع شده است.

    اشتراک گذاری

نظرات