توزیع هزار بسته آموزشی

هزار دانش آموز پک تحصیلی دریافت کردند
سال تحصیلی جدید دانش آموزان تحت پوشش خیریه آرامش با وسایل کامل شامل کیف ، دفتر ، نوشت افزار ، لباس فرم اغاز کردند .
بیش از هزار دانش آموز خدمات متنوعی از موسسه دریافت می کنند که این حمایت ها در طول سال بصورت پیوسته ادامه دارد .
دانش آموزان تحت پوشش از کلیه نقاط می باشند که از طریق مدیران مدارس ، شوراها و دهیاران و رابطین خیریه معرفی می شوند .

خیریه آرامش زندگی با شعار هیچ دانش آموزی بخاطر مشکلات مالی نباید ترک تحصیل کند ، از همه جاماندگان از تحصیل تحت هر شرایطی حمایت می کند .

فرصت برابر برای ادامه تحصیل دانش آموزان در تمامی سطوح تحصیلی از اهداف خیریه می باشد که با همکاری همه حامیان گامی بلند در راه تحقق این ایده برداشته شده است .

 

    اشتراک گذاری

نظرات