توزیع گوشت قربانی

همزمان با عید سعید قربان با همکاری خیرین شهرستان جم تعدادی لاشه گوسفند قربانی بین خانواده های تحت پوشش خیریه آرامش زندگی تقسیم شد .

اسدی مدیر خیریه با تبریک عید سعید قربان گفت؛ از اعتماد مردم به خیریه صمیمانه تقدیر و تشکر می کنیم امید که با افزایش مشارکت این عزیزان بتوانیم مشکلات خانواده های تحت پوشش را مرتفع نمایم.
وی خاطر نشان کلیه نذوراتی که در اختیار خیریه قرار می گیرد عینا طبق نظر خیر هزینه می شود .
خیریه آرامش زندگی با رویکرد حمایت از دانش آموزان بی بضاعت در سطح شهرستان جم و مناطق پیرامونی فعالیت می کند.

    اشتراک گذاری

نظرات