توزیع ۴۰۰سیم کارت رایگان در بخش ریز

توزیع ۴۰۰سیم کارت رایگان در بخش ریز
به منظور بهرمندی خانوادهتوزیع ۴۰۰سیم کارت رایگان در بخش ریز
به منظور بهرمندی خانواده های نیازمند و سایر اقشار بخش ریز با همت خیریه آرامش زندگی و همکاری اداره مخابرات شهرستان جم ۴۰۰سیم کارت رایگان همراه اول توزیع گردید .
اسدی مدیر خیریه آرامش زندگی در حاشیه توزیع سیم کارت که با حضور بخشدار و شهردار و برخی از اعضای شورای شهر و روستا برگزار شد گفت: خیریه آرامش زندگی در تمامی مسائل خانواده کنار آنها خواهد بود و همه تلاش بنده و تیم همراه این است که بتوانیم شادی آفرینی برای کودکان در آستانه سال تحصیلی جدید باشیم .
وی از خیرین و شرکت های موجود در منطقه خواست در کنار خیریه باشند تا بتوانیم کیفیت و کمیت خدمات را گسترش بدهیم های نیازمند و سایر اقشار بخش ریز با همت خیریه آرامش زندگی و همکاری اداره مخابرات شهرستان جم ۴۰۰سیم کارت رایگان همراه اول توزیع گردید .
اسدی مدیر خیریه آرامش زندگی در حاشیه توزیع سیم کارت که با حضور بخشدار و شهردار و برخی از اعضای شورای شهر و روستا برگزار شد گفت: خیریه آرامش زندگی در تمامی مسائل خانواده کنار آنها خواهد بود و همه تلاش بنده و تیم همراه این است که بتوانیم شادی آفرینی برای کودکان در آستانه سال تحصیلی جدید باشیم .
وی از خیرین و شرکت های موجود در منطقه خواست در کنار خیریه باشند تا بتوانیم کیفیت و کمیت خدمات را گسترش بدهیم

    اشتراک گذاری

نظرات