خرید بخاری

با همت شما خیرین گرامی یک دستگاه بخاری جهت خانواده ای نیازمند تهیه و امشب با گرمای محبت شما اعضای خانواده در آسودگی کامل بخواب خواهند رفت . از مشارکت همه شما خوبان صمیمانه تقدیر می شود .

 

    اشتراک گذاری

نظرات