دل نوشته دانش آموز خیریه آرامش زندگی

کلاس های آیین سخنوری ویژه دانش آموزان تحت پوشش خیریه با حضور اساتید برتر شهرستان و استان و با استقبال گرم دانش آموزان برگزار شد .

 

    اشتراک گذاری

نظرات