دوشنبه های مهربانی

توزیع غدای گرم
دوشنبه های مهربانی خیریه آرامش زندگی با توزیع غذای گرم به پایان رسید.
در این روز تعدادی غذای آماده بین نیازمندان تخت پوشش موسسه توزیع شد .
این بسته ها با همت خیرین تهیه و توزیع شد .
هر هفته روزهای دوشنبه تعدادی از نیازمندان شهرستان مهمان سفره خیریه خواهند.
شما هم می توانید در کنار پخت غذای برای خانواده خود چند نیازمند را مهمانی کنید .

    اشتراک گذاری

نظرات