روزهای بارانی در کنار مردم

روزهای بارانی در  کنار مردم

همزمان با نزول رحمت الهی چند خانواده نیازمند درخواست کمک از خیریه داشتند که با مشارکت حامیان محترم مشکلات آنها مرتفع شد . نصب بخاری گازی جهت خانواده ای با چهار فرزند و بدون سرپرست در این روزهای سرد از خدمات خیریه بوده است. سقف منزل مسکونی یکی دیگر از درخواست کنندگان دچار آب دهی شده است که با تهیه پلاستیک مشکل آن برطرف شد . اسدی مدیر خیریه ضمن تقدیر و تشکر از کلیه کسانی که در امر کمک رسانی به محرومین در این شرایط جوی خاص کمک کردند از همه همشهریان درخواست کرد در صورتی که هر هر گونه لوازم اضافی در منزل دارند به خیریه تحویل دهند تا در شرایط بحرانی از آنها استفاده شود . با توجه به شرایط اقتصادی نیازمند کمک آحاد جامعه در رفع مشکلات خانواده های تحت پوشش هستیم.

    اشتراک گذاری

نظرات