زمان اعزام زائرین مشهد مقدس 

زمان اعزام زائرین مشهد مقدس

کاروان زیارتی خبریه آرامش زندگی به مشهد مقدس روز سه شنبه ساعت ۷صبح از درب خیریه واقع در بلوار شهید بهشتی حرکت خواهد کرد . کلیه ثبت نام شدگان باید حداقل نیم ساعت قبل از حرکت در محل حضور داشته باشند .

    اشتراک گذاری

نظرات