زندگی سخت مادر و فرزندان

زندگی  زیر دکل مخابرات
مادر و دو پسرش در وضعیت دردناکی زیر دکل ایرانسل زندگی می کنند .
آین خانواده فاقد هر گونه امکانات رفاهی بدون داشتن حداقل های لازم یک زندگی در حال گذر عمر می باشند .
یکی از فرزندان دچار مشکلات قلبی می باشد که نیازمند درمان می باشد .
از طریق خیریه آرامش زندگی مواد غدایی ، پنکه و پیک نیک در اختیار آنها قرار گرفته است .
به منظور حل مشکلات این عزیزان خیریه نیازمند مشارکت خیرین گرامی باشد.

    اشتراک گذاری

نظرات