ضیافت شام خیریه

در اولین شب سفر کاروان زیارتی خیریه به مشهد مقدس ضیافت شام زائرین در شهر یزد برگزار شد .

در این ضیافت شرکت کنندگان با اماکن  مذهبی و تاریخی شهر یزد آشنا شدند .

کاروان زیارتی بعد از حضور در این مراسم یزد را به مقصد مشهد ترک کردند .

 

    اشتراک گذاری

نظرات