مراسم افطاری خیریه آرامش زندگی

شهر رمضان الّذی انزل فیه القران

سپاس خالقی را سزاست که توفیق درک بهاری دیگر از هنگامه ضیافت وصل را نصیبمان ساخت .
حضور سرشار از لطف و لطافت و آکنده از کرامت و عنایت امام جمعه، فرماندار و معاون فرماندار، رئیس بهزیستی و همکاران،رئیس نیروی انتظامی، رئیس امور ایثارگران، رئیس دفتر خانم دکتر الماسی،فرمانده پایگاه امام حسن و رئیس امور ایثارگران پالایشگاه در مراسم افطار خیریه آرامش زندگی در کنار کودکان تحت پوشش خیریه، مزید مسرت بود.
باشد تا خداوند پاداش این احسان بزرگ را در زندگی شما محاسبه نماید.

    اشتراک گذاری

نظرات