مشکل آب و برق رفع شد

مشکل آب و برق خانه نیازمند رفع شد
با بررسی های مددکاران خیریه مشخص شد یک خانواده که سرپرست آنها به علت مشکلات مالی در زندان بسر می برد از نعمت آب و برق محروم می باشند .
با بررسی موضوع و پیگیری از سوی اداره های مربوطه مشخص شد هیچ گونه طرحی در این قسمت روستا وجود ندارد .
لذا خیریه بصورت مستقیم وارد عمل شد با تهیه لوازم مربوط کار را شروع شد .

با همکاری گروه جهادی، شهرداری جم و جمعی از خیرین آب و برق آین خانواده وصل شد .
اسدی مدیر خیریه آرامش زندگی با تقدیر از همه کسانی که در این امر مشارکت داشتند گفت؛ از لطف همه عزیزانی که در این طرح مشارکت داشتند تشکر می کنیم و امیدوارم این همدلی تا همیشه ادامه داشته باشد که بتوانیم مشکلات زیادی را حل کنیم .

    اشتراک گذاری

نظرات