کارگاه عمومی مشاوره

کارگا ه خود شکوفایی و خود باوری
به منظور تقویت بنیان خانواده و آشنایی با فرزند پروری و همسر داری کارگاه روانشناسی توسط سرکار خانم فخرایی مشاوره خیریه برگزار شد .
در این کارگاه شرکت کنندگان با اصول فرزند پروری، خود باوری ، خود شکوفایی آشنا شدند.

این دوره های آموزشی همگانی بصورت پیوسته توسط خیریه آرامش زندگی برگزار خواهد شد.
اسدی مدیر خیریه آرامش زندگی گفت؛ کلاس های خصوصی و عمومی مشاوره تخصصی خیریه آرامش زندگی به منظور تحکیم بنیاین خانواده و جلوگیری از آسیب های اجتماعی در دستور کار خیریه است که خوشبختانه نتایج بسیار خوبی هم دریافت کردیم .


وی ادامه داد شادابی جامعه در گروه شادابی خانواده است و از مادر خانواده رکن اصلی آن را برعهده دارد که این دوره معمولا با حضور این عزیزان برگزار می شود .
وی از همکاری مراکز مشاوره سطح شهرستان، خانم فخرایی کارشناس ارشد مشاوره مرکز و همه کسانی که در برگزاری دوره ها تلاش می کنند تقدیر و تشکر کرد .

    اشتراک گذاری

نظرات