کسب مدرک کنفگو توسط دختران

دختران خیریه آرامش زندگی مدرک مربی گری کنگفو دریافت کردند
تمنا حسینی ،زهرا جم نژاد ،فاطمه غلامی
آزمون آناتوآ رو با موفقیت به پایان رساند  و حکم دریافت کردند.
ورزش همگانی و حرفه ای از برنامه های خیریه آرامش زندگی جهت دانش آموزان تحت پوشش می باشد که با استقبال گرم خانواده ها قرار گرفته است.
هم اکنون کلیه افراد تحت پوشش خیریه که مایل باشند در هر رشته ورزشی فعالیت کنند فرصت استفاده برای آنها فراهم می باشد که این مهم با همکاری هیات های ورزشی شهرستان و مجمتع مسکونی پارس جم فراهم شده است .
بیش از هزار دانش آموز از سال تحصیلی گذشته از خدمات خیریه بهرمند می شدند .

    اشتراک گذاری

نظرات