بانی
از همکاران مرد خیریه آرامش زندگی تقدیر شد
همزمان با روز پدر از خدمات تیم پشتیبان خیریه آرامش زندگی که همکاری مستمر و دائمی دارند تجلیل بعمل آمد.
در آیین از خدمات قاسمی ، کمالی ، مرادی ، احمد پور ، زائری و عابدزاده تقدیر شد .
اسدی در حاشیه این مراسم گفت؛ ما قدردان همه کسانی که به هر نوعی گامی ، قلمی، قدمی در زمینه رفع مشکلات خانواده ها برمی دارند تشکر می کنیم .
وی این قدم ها را فرصتی دانست که خداوند به بندگان خاص خود عطاء می کند .

تعداد افرادی بصورت داوطلبانه در کمک رسانی با خیریه همکاری می کنند .

    اشتراک گذاری

نظرات