گردشگری از جنگل حرا

بازید از جنگل حرا

با تلاش و پیگیری موسسه خیریه آرامش زندگی دانش آموزان تحت این مرکز در اردوی یک روزه از از منطقه حفاظت شده نایبند و جنگل حرا بازید کردند.

دانش آموزان در این اردو با مناطق حفاظت شده ، و قوانین حاکم بر آن آشنا شدند.

لزوم حفظ محیط زیست و آشنایی کامل با درخت حرا از دیگر برنامه های علمی این اردو بود .

اسدی مدیر خیریه آرامش زندگی درباره آین اردو گفت؛ با توجه به پایان امتحانات نوبت اول دانش آموزان و مقارن شدن با ایام الله دهه فجر این اردو تدارک دیده شد تا خاطره زیبا از این ایام در ذهن دانش آموزان شکل بگیرد.

اسدی افزود در این اردوی یک روزه تدارک برنامه های فرهنگی و هنری دیده شده بود .

 

    اشتراک گذاری

نظرات